สนับสนุนให้ผู้คนใช้ศักยภาพทั้งหมดที่มีเพื่อการเติบโตอย่างสร้างสรรค์

เรื่องราวของโค้ช
จากนักบัญชีในธุรกิจธนาคาร สู่ผู้บริหารสำนักงานสาขาในธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคม
ความสำเร็จ คือ การนำพาองค์กรให้เติบโตขึ้นสู่อันดับสูงสุดของประเทศไทย
จากธุรกิจสรรหาผู้บริหาร สู่ธุรกิจพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร
ความสำเร็จ คือ การสรรหาผู้บริหารระดับสูงให้แก่องค์กรชั้นนำของประเทศไทย

ในฐานะของโค้ชมืออาชีพที่ได้รับการรับรองจากสหพันธ์โค้ชนานาชาติ หรือ International Coach Federation (ICF) ฉันได้ก่อตั้งโค้ชพลัส อคาเดมี่ ขึ้นเพื่อสนับสนุนให้ผู้คนใช้ศักยภาพทั้งหมดที่มีเพื่อการเติบโตอย่างสร้างสรรค์ ผ่านการโค้ชและการฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆที่ออกแบบสร้างสรรค์อย่างดีที่สุดสำหรับองค์กรและบุคคลทั่วไป

จากแหล่งข้อมูลความรู้อันมีค่าจากสถาบันชั้นนำระดับโลก : สหพันธ์โค้ชนานาชาติ หรือ International Coach Federation (ICF), สถาบันมาร์แชล โกลด์สมิธ ในด้านการโค้ชเชิงความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในองค์กร หรือ Marshall Goldsmith Stakeholder Centered Coaching (MGSCC), สถาบันอินเตอร์เนชั่นแนล เทรนเนอร์ส อคาเดมี่ หรือ International Trainers Academy (ITA) ด้านการโปรแกรมด้วยภาษาจิตประสาท (NLP), สถาบันซิกซ์ เซคเคินด์ หรือ Six Seconds ในด้านความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional Intelligence), สถาบันโกล อิมเมเจอร์รี่ ในด้านชีวิตแบบองค์รวม หรือ Goal Imagery Institute (GII) และ โค้ชที่มีชื่อเสียงระดับโลกอย่าง โทนี่ ร๊อบบินส์, ดร. โจ วิเทล และ แจ็ค แคนฟิล์ด ฉันมีความมั่นใจมากในการช่วยเหลือผู้คนให้มุ่งมั่นกับการเปลี่ยนแปลงอย่างมีความหมายและเอาชนะความท้าทายต่างๆในชีวิต

คือ ก้าวย่างของความสำเร็จในอันดับต่อไป
บทบาทของว่าที่ประธานสหพันธ์โค้ชนานาชาติ สาขา กรุงเทพฯ
เป้าหมายคือการสนับสนุนให้โค้ชมืออาชีพของสหพันธ์โค้ชนานาชาติในประเทศไทยรวมตัวกันอย่างเหนียวแน่นเพื่อทำกิจกรรมร่วมกันในด้านต่างๆ เช่น การฝึกอบรม การสัมมนา การประชุม และ เพื่อการโปรโมทชื่อของสหพันธ์โค้ชนานาชาติให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างทั้งแก่องค์กรทั่วไปและบุคคลทั่วไป
บทบาทของผู้นำเครือข่าย EQ สถาบันซิกซ์ เซคเคินด์ สาขา กรุงเทพฯ
เป้าหมายคือการสนับสนุนให้ผู้คนเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างสร้างสรรค์ และ เชิญชวนให้ผู้คนเข้าร่วมในกิจกรรมเสริมสร้างทักษะในด้านความฉลาดทางอารมณ์

สนับสนุนให้ผู้คนใช้ศักยภาพทั้งหมดที่มีเพื่อการเติบโตอย่างสร้างสรรค์ คือ พันธกิจของฉัน